Mahelleler

Rüştiye Mahallesi, Şimaliye Mahallesi, Fırat Mahallesi, Siyahgül Mahallesi, Karaotlak Mahallesi, Seldek Mahallesi, Arğaç Mahallesi, Yeşilözen Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Dutluca Mahallesi.

Blog'u: Halfeti